Kan lågt blodtryck vara farligt?

Det talas mycket om högt blodtryck men sällan om lågt blodtryck. Det är lite av ett dolt tillstånd som oftast är ofarligt och som sällan behöver behandling. Det finns inga siffror på hur många som kan vara drabbade. För precis som med högt blodtryck är de flesta ovetande om sitt tillstånd. Men vad är lågt blodtryck och vilka symptom kan det ha?

Vad är lågt blodtryck?

Definitionen av lågt blodtryck är ett blodtryck under 90/60 mmHg med symtom. Det viktiga är att du har symtom. Vanliga symtom är trötthet, yrsel och i vissa fall avsvimning. Har du inte några symtom anses inte ditt blodtryck vara lågt oavsett värdet. I motsats till högt blodtryck som behandlas utan symtom så behandlas inte lågt blodtryck utan symtom.

Det finns två sorters lågt blodtryck

Lågt blodtryck heter på läkarspråk för hypotoni och delas in i två kategorier. Ortostatisk hyportoni och postural hyportoni. Skillnaden mellan de två är att pulsen ökar vid ett ortostatisk hyportoni blodtrycksfall vilket inte sker vid postural hyportoni.

Vem kan drabbas?

Personer som lider av ortostatisk hyportoni är ofta långa och smala men det drabbar också personer som äter alfa-receptorblockerande medicin, som till exempel prostatamedicin. Postural hyportoni drabbar nästan bara äldre personer och symtom uppstår ofta någon timme efter en måltid.

Vad orsakar lågt blodtryck?

Det finns flera orsaker till lågt blodtryck som hjärtsjukdomar och neurologiska sjukdomar, till exempel Parkinsons sjukdom. Men det kan också vara ett tecken på en infektion eller att du har låg blodvolym. Lågt blodtryck kan även bero på låga nivåer av hormonet kortisol. Då kan du drabbas av trötthet, illamående, kräkningar och fläckvisa förändringar i huden. Får du dessa symtom ska du genast kontakta din vårdcentral.

När bör du söka vård?

Om du sällan har besvär av lättare typ, till exempel att du ibland blir lite yr när du reser dig hastigt, behöver du inte söka vård. Men händer det att du ofta får yrsel, är trött utan tydlig orsak under en längre tid eller att du ibland svimmar eller nästan svimmar ska du kontakta vården. Drabbas du dessutom av oregelbundna hjärtslag eller bröstsmärtor är det viktigt att du söker vård snabbt.

Behandling av hyportoni

Behandlingen beror på orsaken till dina besvär och hur allvarliga dina symtom är. Finns det en misstanke om att ett läkemedel orsakar ditt låga blodtryck kan din läkare välja att minska dosen. Det finns blodtryckshöjande läkemedel och något så enkelt som stödstrumpor kan göra skillnad. 

Håll koll på blodtrycket och hälsan

Saker du själv kan göra för att behandla ett lågt blodtryck är att träna, inte dricka kaffe på kvällen och dricka mindre alkohol. Att dricka vatten kan också hjälpa mildra symtomen.  Och att stå upp länge kan göra att symtomen blir värre.

Blodtrycket är en viktig del av din hälsa. Ett för högt eller för lågt blodtryck kan vara tecken på sjukdom. Ta ansvar för din hälsa genom att träna regelbundet och äta nyttigt. Mät ditt blodtryck regelbundet och få ett kvitto på hur din hälsa påverkas av dina levnadsvanor. Och du kan upptäcka förändringar i blodtrycket innan de blir ett problem.

 

Med våra kliniskt validerade blodtrycksmätare får du koll på blodtrycket.


Källor: 1177.se | mayoclinic.org | praktiskmedicin.se