Upptäck hjärtflimmer och minska risken för stroke

Hjärtflimmer* kan orsaka stroke och hälften av alla som har flimmer har vaga eller inga symtom. Och utan symtom är det svårt att veta om du behöver söka vård. Ett bra sätt att veta om du har flimmer är att använda en blodtrycksmätare med så kallad Afib-funktion. Afib är en förkortning av atrial fibrillation vilket är hjärtflimmer på engelska.

Är du i riskgruppen för stroke och hjärtflimmer?

Det är viktigt att kolla hjärthälsan, särskilt för personer i riskgrupper. Bland riskfaktorerna för hjärtflimmer och i förlängningen stroke hittar vi ålder (personer över 65 år), övervikt, rökning och de som dricker mycket alkohol. Och så är flimmer lite vanligare bland män. Men också bland personer med diabetes, njursjukdomar och högt blodtryck. I Flimmerrapporten från Riksförbundet HjärtLung konstaterar att:

”I Sverige har över 370 000 personer diagnosen förmaksflimmer och med uppskattat mörkertal kan det vara över en halv miljon personer som är drabbade.”

Upptäck symtom på hjärtflimmer

Runt hälften av alla som är drabbade av hjärtflimmer har inga symptom. Därför är hjärtflimmer lite lurigt. Det är därför alltid viktigt att lyssna på kroppen för att upptäcka symtom.

Vanliga symtom på hjärtflimmer:

  • En fladdrande känsla i bröstet.
  • Smärta i bröstet och trötthet.
  • Yrsel, lite svårt med balansen.
  • Svårt att andas eller svimningar.

Om du får besvär som du tror kan vara hjärtflimmer ska du kontakta en läkare eller vårdcentral omgående. Ring 1177 om du är osäker.

Hjärtflimmer och stroke hör tyvärr ihop

En medicinsk studie visade att högt blodtryck orsakar hjärtflimmer. Så att upptäcka ett högt blodtryck tidigt är viktigt för att skydda dig mot hjärtflimmer och förebygga stroke.

Stroke är en blödning eller en blodpropp i hjärnan, vilket orsakar syrebrist. En stroke gör att du plötsligt förlorar talförmåga, rörelseförmåga, känsel eller syn. Så vad ska du göra om du misstänker att en person drabbats av en stroke? Be personen sträcka händerna över huvudet, le och säga en lång mening. Om personen inte kan göra det ska du ringa 112 direkt! En stroke kan vara livsfarlig och kräver omedelbar akutvård.

Mät blodtrycket och upptäck hjärtflimmer hemma

Att regelbundet mäta ditt blodtryck med en Afib-mätare är en hälsoförsäkring. För ju tidigare du upptäcker ett förhöjt blodtryck eller hjärtflimmer desto lättare är det att behandla, vilket minskar risken för stroke och andra följdsjukdomar. Men att åka till vårdcentralen för att mäta blodtrycket är både omständligt och tidsödande. Mät hemma med en kliniskt validerad blodtrycksmätare och då helst med en mätare som har Afib-funktion.

Lev ett hälsosamt liv utan hjärtflimmer och stroke

Ett annat sätt att minska risken för högt blodtryck, hjärtflimmer och stroke är att leva hälsosamt. Forskare och läkare rekommenderar en livsstil där du tänker på vad du äter, motionerar regelbundet samt undviker rökning och stress. Du kommer att må bra, orka mer och minska risken för en lång rad sjukdomar.

Läs mer om vår blodtrycksmätare med Afib-teknologi som varnar om den upptäcker att du har hjärtflimmer, så du kan få behandling och minska risken för stroke.

*Vi skriver hjärtflimmer på denna sida trots att den korrekta benämningen är förmaksflimmer. Det gör vi för att fler söker på nätet efter hjärtflimmer än efter förmaksflimmer.


Källor: sverigesradio.se | hjart-lungfonden.se | 1177.se om förmaksflimmer och stroke