Vad är hypertoni - högt blodtryck?

Det medicinska namnet på högt blodtryck är hypertoni. Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet pumpas ut från hjärtat. Blodtryck mäts i två värden: övertryck och undertryck, eller systoliskt- och diastoliskt tryck som de också heter.

Varför är högt blodtryck - hypertoni farligt?

Hypertoni försvårar hjärtats arbete med att pumpa runt blodet i kroppen. Det kan orsaka allvarliga sjukdomar om du inte får det behandlat. Risken för stroke och hjärtinfarkt ökar men också risken att utveckla demens.

Symtom på hypertoni, högt blodtryck

Symtomen på hypertoni är vanligtvis inga alls eller väldigt milda, lindriga. Symtom kommer när du har ett farligt högt blodtryck. Det kallas för malign hypertoni. Detta är ett livshotande tillstånd som är mycket ovanligt. Vanliga symtom vid väldigt högt blodtryck är trötthet, illamående, svår huvudvärk och andnöd. Får du så tydliga symtom måste du genast uppsöka ett sjukhus.

Behandling av högt blodtyck

Vid en tidigt upptäckt högt blodtryck är livsstilsförändringar vanliga. Att sluta röka, börja motionera och äta nyttigare är bra för både allmänhälsan och för hjärtat och blodtrycket. Vid allvarligare fall finns det olika mediciner som hjälper till att sänka blodtrycket. Därför är det viktigt att du lyssna på din läkare om vad som är bra behandling för just din hypertoni.

Blodtrycket varierar under dagen, året och livet

Blodtrycket varierar hela tiden. Det förändras under dygnet av både fysiska och psykiska orsaker. Det är högre när du är aktiv och musklerna behöver mer blod. Stress kan orsaka tillfälligt högt blodtryck. Men det sjunker när stressen försvinner. Blodtrycket är lägre när du vilar och lägst på natten när du sover. Men blodtrycket varierar också med årstiderna. På sommaren och i varma klimat är det lägre. Med åldern stiger blodtrycket på grund av stelare blodkärl. Men gränsen för vad som är hypertoni är alltid densamma.


Kontrollera om du har högt blodtryck med en av våra kliniskt testade och validerade blodtrycksmätare


Källor: 1177