Så enkelt kan du mäta din syresättning och puls hemma

Är du en av alla dem som är intresserade av din hälsa eller misstänker du att du har hälsoproblem? Ett bra sätt att hålla koll på hälsan är att mäta syresättning och puls, vilket idag är enkelt att göra hemma. Det enklaste sättet att mäta detta hemma är med en pulsoximeter. Men vad är en pulsoximeter och vad kan du använda den till?

Rent praktiskt mäter en pulsoximeter blodets syresättning och din puls. De mätare som du använder för att mäta hemma är väldigt lik de som används på sjukhus. Det är en liten apparat som kläms fast på fingertoppen och du kan lätt läsa av syresättning och puls på själva enheten. Samtidigt är den enkel att använda och det gör inte ont.

Hur fungerar en pulsoximeter?

Pulsoximetern använder ljus för att mäta puls och syresättning i fingertoppen. Ljus i två våglängder lyser genom fingret och en sensor mäter hur mycket ljus som absorberas. Den beräknar sedan din perifera syremättnad i blodet (SpO2), även kallad blodsyramättnad, eller bara syresättning. Du får ett värde presentera i procent. Det är smärtfritt och lämnar inga märken eller förnimmelser efter sig.

Varför ska du mäta syresättning och puls?

Syresättning och puls är viktiga delar av din hälsa som du lätt kan mäta. När du är frisk är de sällan ett bekymmer men när sjukdomar och kroniska tillstånd utmanar din hälsa blir de viktiga att hålla koll på. Pulsoximetern vänder sig främst till dig som har en kronisk lungsjukdom som diabetes eller hjärtsjukdom samt till dig som av olika skäl behöver hålla koll på din syresättning. Men det är också viktigt att hålla koll på syresättningen i influensatider och nu i en värld med Corona (covid-19). Studier har visat att en tidigt upptäckt låg syresättning, tyst hypoxi, minskar risken för att patienten behöver respiratorvård vid covid-19 behandling.

Tyst hypoxi, syrebrist utan symtom

Hypoxi är det medicinska namnet på syrebrist i blodet. Det händer att personer med syrebrist inte känner något och inte visar några symtom på syrebrist. Det kallas tyst hypoxi. Dykare och personer som vistas på hög höjd har ofta lägre syrenivåer i blodet än normalt. De har sällan besvär och återhämtar sig snabbt då kroppen kan vänja sig vid syrebrist. Men är det en bakomliggande sjukdom som orsakar syrebristen kan det bli allvarligt. Därför kan det vara viktigt att mäta syresättning och puls.

En pulsoximeter mäter förutom syremättnaden även pulsen vilket också kan vara bra att hålla koll på eftersom en förhöjd vilopuls kan innebära att du har en infektion i kroppen.

Tolka din mätvärden

Du använder en pulsoximeter för att mäta din syresättning och puls. Men vad betyder mätvärdena? Normalt ligger en frisk persons syresättning i blodet på 97 till 100 procent. Vilopulsen är lite mer individuell. Du kan mäta upp den genom att göra en mätning det första du gör på morgonen. Tänk sedan på att vila minst 20 minuter innan du mäter din vilopuls med din pulsoximeter. Läs instruktionen till din pulsoximeter så att du gör rätt och får ett pålitligt mätvärde.

Vem bör äga en pulsoximeter?

Före Covid var det oftast människor som led av hjärt- eller lungsjukdom som hade en pulsoximeter hemma. Ofta i samråd med sin läkare för att övervaka hälsoparametrar. Nu med ett ökat intresse för hälsa och en viss oro för Covid har intresset för pulsoximetrar för hemmabruk ökat. Så vill du ta ansvar för din hälsa och mäta din puls och syresättning för att tidigt upptäcka när din hälsa förändras bör du skaffa en pulsoximeter.

 


Källor: HLR Hjälpen — SVT Nyheter — Internmedicin.se — Läkartidningen