Varför är det viktigt att mäta både EKG och blodtryck?

Att förstå allt kring hjärthälsa kan vara svårt. Det är många förkortningar, uttryck, olika mätningar och svarta kvällstidningsrubriker om farliga sjukdomar. Men som tur är finns det hjälp att få. En mätare för EKG och blodtryck som du kan använda hemma hjälper dig och din läkare att ta kontrollen över din hjärthälsa.

En förändring av hjärtrytmen kan vara helt symtomfri men kan ändå orsaka svåra sjukdomar. Till exempel är uppskattningsvis 370 000 svenskar drabbade av hjärtflimmer*. Men bara hälften har tydliga symtom. Och då kan en EKG hjälpa till. Men det är inte bara hjärtflimmer som ett EKG kan upptäcka. Med avancerade EKG-apparater kan din läkare även se om du haft en hjärtinfarkt eller om du har hjärtmuskelinflammation - för att nämna två hjärtsjukdomar.

Hjärtats elektriska impulser

Ditt hjärta har fyra ”rum”, två små förmak och två stora kamrar. Blodet pumpas rytmiskt genom dessa rum med hjälp av hjärtklaffar som öppnas och stängs. Det är samordnade rörelser som styrs av elektriska impulser. Det är dessa elektriska impulser som EKG registrerar.

Vad är EKG?

EKG är en förkortning för elektrokardiogram. Det används för att mäta hjärtats elektriska aktivitet. EKG används av läkare för att upptäcka förändringar i hjärtrytmen. Till exempel kan en EKG-undersökning på sjukhuset visa om hjärtat är förstorat på grund av ett obehandlat högt blodtryck.

EKG-apparater som används av läkare kan upptäcka hjärtsjukdomar som till exempel hjärtmuskelinflammation, hjärtinfarkt och hjärtflimmer. EKG-apparater för hemmabruk är inte lika avancerade. De används främst för att med hög säkerhet varna för förmaksflimmer, det vi ibland kallar för hjärtflimmer. Hjärtflimmer och högt blodtryck är starkt sammankopplade och båda ger en ökad risk för stroke.

Varför är det bra att mäta både EKG och blodtryck?

Enkelt beskrivet mäter EKG hjärtats funktion och blodtrycket mäter hur hårt hjärtat arbetar. Genom att mäta båda får du och din läkare en mer nyanserad bild av din hjärthälsa. Blodtrycket berättar hur hårt hjärtat måste jobba och trycket på blodkärlen. Vidare kan en läkare se på en EKG-kurva om du haft en hjärtinfarkt eller att du är i riskzonen för hjärtflimmer.

Varför ska du mäta EKG och blodtryck hemma?

Vem bör mäta sitt blodtryck och EKG, hur ofta och varför? Kort sagt: Alla. Regelbundet och för att upptäcka hjärt- och kärlsjukdomar i tid. Om du är frisk kan det räcka med att gå till vårdcentralen med några års mellanrum. Har du släktingar med hjärt- och kärlsjukdom eller har du andra riskfaktorer bör du mäta oftare. Då kan det vara mycket smidigare att själv mäta hemma. Du slipper boka tid på vårdcentralen och sedan passa tiden. Mätningarna blir mer konsekventa när du mäter hemma under samma förhållanden, till exempel före frukost på lördagar.

OMRON lanserar nu en blodtrycksmätare som kan mäta både EKG och blodtryck. Du mäter EKG på händerna så du slipper trassliga sladdar och elektroder. Blodtrycket mäter du med en vanlig överarmsmanschett. En komplett enhet för hjärthälsa vi döpt till OMRON Complete.

* Vi vet att det inte heter hjärtflimmer utan förmaksflimmer. Men många säger (och söker på) hjärtflimmer.

 


Källor: hjart-lungfonden.se | netdoktor.se | janusinfo.se | jamanetwork.com | escardio.org